0.8 m/s, 0 kW
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A-format

Acrobat Reader

ALG20

App

Arbetsfärgrymd

Beskärning

Bestruket papper (coated)

Betraktningsljus

Bigning

Bildbank

Bildskärmsprofil

Bildupplösning

Broschyr

CMS

CMYK

Crossmedia

Digital Asset Management (DAM)

Digitaltryck

Direktreklam

Dummy

E-handel

E-magasin

Efterbehandling

Faktor

Färgåtergivning

Färgmängd

Färgprofil

Färgstyrning

Färgtemperatur

Folder

Foliering

Font

Förprovtryck

Friläggning

Fyrfärgstryck

Gammavärde

Högupplöst bild

HTML

Huspapper

Hybridraster

ICC-profil

Kalibrerad bildskärm

Läsbarhet

Marknadsportal

Mediabank

Offsettryck

Page Builder

PDF

Print on demand

Punktförstoring

Raster

Rastertäthet

RGB

Rollup

SEO (sökmotoroptimering)

Stokastiskt raster

Storformat

Tryckfärdig PDF

Utfall

Variabeltryck

Vepa

Web-to-print

Webbadress

Webbplats

WordPress

Ett europeiskt standardformat för papper. Anges i bredd x höjd. Exempelvis stående A4 (210 x 297 mm) och liggande A5 (210 x 148 mm).

Adobes programvara för att visa PDF-filer, världsstandarden för elektroniskt dokumentutbyte. Acrobat Reader laddas ner kostnadsfritt på här

Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer. Standardavtal mellan beställare och leverantör som man använder i den grafiska branschen. Kan laddas ner här.

En förkortning av applikation och som i vår värld är ett litet mobildatorprogram som går att installera på en smartphone och surfplatta för att ge den fler funktioner. Läs mer >

En arbetsfärgrymd är en standardiserad beskrivning av vilka röda, gröna och blå färger som exempelvis en digital bild använder. Vill man få en konsekvent färgåtergivning av en bild i flera sammanhang är det viktigt att spara bilder med en enhetsoberoende arbetsfärgrymd. Två vanliga enhetsoberoende färgrymder är sRGB och Adobe RGB.

Skär bort delar av en bild som du inte vill använda.

Ett bestruket papper har ett behandlat ytskikt för att förbättra egenskaperna för tryck, hållbarhet och slitstyrka. Ytan kan vara matt, halvmatt eller blank.

Din arbetsmiljö påverkar hur du uppfattar tryckfärger och bildskärmsfärger. För att få ett bra betraktningsljus bör du vara i ett rum som har en neutral färg med en jämn ljusnivå och färgtemperatur. Det bästa är ett rum med neutrala grå färger och lysrör som lyser med D50 (5000° Kelvin).

En fördjupning i pappret som görs för att undvika sprickor och få en snygg vikning.

Ett arkivsystem för att lagra bilder som även håller reda på tillhörande metadata för att underlätta effektiv sökning. Läs mer >

När du profilerar bildskärmen analyseras exakt vilken färg som visas på din skärm. Mätningen jämförs med vad som borde ha visats och en profil skapas. Se till att bildskärmen är kalibrerad innan du skapar en bildskärmsprofil.

Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild, mäts i ppi (pixels per inch).

En trycksak med fler än 6 sidor. Ofta klammerhäftad och format upp till A4. Antalet sidor måste vara jämnt delbart med 4 (8, 12, 16, 20 sidor osv).

Innehållshanteringssystem för att förenkla utveckling av en webbplats genom samarbete. Webbsidorna redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering. Exempel på CMS är t.ex. WordPress.

Cyan, Magenta, Yellow, Key-color (svart). Subtraktivt kulörsystem som används i exempelvis fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare.

Information och underhållning som sprids genom flera medier. Det kan till exempel vara reklam för ett evenemang. Läs mer >

Webbaserat verktyg för att samla in, kommentera, katalogisera, lagra och återvinna digitala "resurser" som bilder, film, ljud och andra digitala dokument. Läs mer >

Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Läs mer

Tryckt marknadsföring som delas ut som post. Finns som oadresserad och adresserad. Den senare möjliggör selektering för att effektivare nå den önskade målgruppen.

Ett provexemplar av en trycksak. Framställs innan tryckning för att ge en bild och en känsla för hur en färdig trycksak blir.

Elektronisk handel som sker med hjälp av datakommunikation över internet. Det kan vara handel mellan företag och privatpersoner (B2C), handel mellan privatpersoner (C2C) och handel mellan företag (B2B). Läs mer >

Digital, blädderbar och interaktiv version av en publikation för läsning via surfplatta, dator och mobil. Läs mer >

Alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak - t.ex. skärning, falsning och bigning.

Ursprungligen en förman på tryckeri eller sätteri. Modernare betydelse är en person med goda kunskaper inom grafisk teknik som förmedlar kontakt mellan beställare och tryckeri

Färgåtergivning på bildskärmar påverkas av skärmens prestanda, omgivningsljuset och bilders färgrymd och gammavärde. En tumregel för att få en bra färgåtergivning i digitala medier är att använda färgrymden sRGB och filformatet PNG (eftersom flera webbläsare förutsätter att bilder är sparade i sRGB och PNG-filer kan lagra inbäddade färgprofiler och gammavärde). Färgåtergivning i trycksaker påverkas av färgstyrning och papperskvaliteter. Välj ett vitt glättat högbestruket papper om du vill ha exakta färgnyanser och maximal färgbriljans.

Den totala mängd färg, mätt i procent, som trycks på ett papper. Om du ska trycka tunga och färgmättade fyrfärgsbilder på obestruket papper bör den totala färgmängden vara mindre.

Fotografer och formgivare och andra grafiska producenter använder sig av flera olika färgprofiler. Bildskärmsprofiler ger en korrekt visning av färger på bildskärmen. Färgprofil i bilder säkerställer att en bilds färgrymd följer med bilden, så att nästa enhet kan läsa hur färgvärdena ska tolkas. Tryckprofiler anger hur färgprofil, färgmängd och punktförstoring ska anpassas mot tryckmetod och material.

En process för att få förutsägbarhet i färgåtergivningen genom en hel produktionskedja. Syftet är att färger ska återges på samma sätt i olika kommunikationsenheter.

Mäts i Kelvin (K). Ju blåare ett ljus är desto högre temperatur. ISO-standarden föreskriver 5000 K som betrakningsljus vid bedömning av färgen i en tryckpress.

En trycksak som består av ett falsat ark. Vanligtvis 4-6 sidor men kan också vara fler sidor, exempelvis vid dragspelsfalsning och altarskåpsfalsning.

När man täcker valda delar av tryckarket med en folie av metall eller plast. Används till exempel för att göra guld- eller silverbokstäver.

En teckensnittsuppsättning i viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter är exempelvis Opentype, Truetype och Postscript Typ 1.

Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut som tas fram med hjälp av någon skrivarteknik, vanligen bläckstråle- eller sublimeringsteknik. Används ofta som juridisk överenskommelse och signeras därför.

Innebär att man i doatorn klipper ut en del av en bild längs med dess konturer. Kallas även för vinjettera.

Tryckning med de fyra grundkulörerna CMYK, Cyan, Magenta, gul (Yellow) och svart (Key colour).

Gamma påverkar fördelningen av ljusa och mörka nyanser i en bild som visas på en bildskärm. Om gamma är 1,0 fördelas ljusa och mörka nyanser linjärt matematiskt, medan ett annat värde gör att bildens ljushet justeras när den visas.

Bild med tillräckligt hög upplösning för tryck. Du kan räkna ut antalet pixlar som behövs för tryck i ett visst format genom en formel: bredden på bilden i cm dividerat med 2,54 (=1 tum) multiplicerat med 300 (standard/riktvärde för ppi). Exempel: 30 cm bild/2,54 X 300 ppi = 3543 px.

HyperTExt Markup Language. Märkspråk som används för att bygga upp webbsidor.

Det papper som tryckeriet vanligen använder och har i lager.

Hybridraster ger extra hög detaljrikedom i trycket. Tekniken bygger på en kombination av stokastiskt raster i höga och låga toner (<6% och >96 %) och traditionellt raster. Linjetätheten är 250 linjer/tum oavsett papper (även obestruket).

En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. Används av de flesta kulörhanteringssytem. Skapas med hjälp av en fotospektrometer.

Med kalibrering ställer du in vissa grundvärden på din bildskärm enligt en standard. Det gör att du ser bilder på lika sätt som andra som har en kalibrerad bildskärm. När bildskärmen är kalibrerad kan du skapa en bildskärmsprofil.

Typsnitt och luftigheten i texten påverkar läsbarheten. Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa. Många olika typsnitt, breda spalter, stora textmassor och hela stycken med versaler gör texten svårläst. För trycksaker med stora textmängder bör du välja ett matt bestruket papper för maximal läsbarhet.

En webbplats för sälj- och marknadsmaterial som ska vara tillgängligt för media, partners och den egna organisationen. Läs mer >

Webbaserat arkiv för nedladdning av digitala bilder, logotyper och andra digitala dokument. Kallas även Digital Asset Management (DAM). Läs mer >

En tryckteknik där färgen överförs från en tryckplåt till papper. Det finns två huvudvarianter av offsettryck: arkoffset och rulloffset. Arkoffset är den mest utbredda tekniken och används till att trycka visitkort, broschyrer, magasin, dagstidningar, böcker och affischer med mera. Läs mer >

Verktyg som hjälper dig att skapa, redigera och uppdatera innehåll på sin webbsida utan att behöva kunna någon kod.

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som bevarar teckensnitten, bilderna och layouten i källdokumentet och kan användas i en mängd olika program och på en mängd olika plattformar.

Innebär att en ny upplaga av en broschyr eller annat dokument trycks i så många exemplar som man behöver för tillfället. Tillsammans med beställningsportaler har print on demand gjort det möjligt att minimera trycksakslager eftersom nya exemplar kan tryckas snabbt och med kort varsel.

Rasterpunkter blir större på en ojämn yta, till exempel på ett obestruket papper. Det beror på att tryckfärgen flyter ut i ojämnheterna och gör trycket mörkare. Bilderna kan då ge ett något oskarpt intryck. Detta kallas för punktförstoring.

Ett rutnät med vågräta och lodräta linjer som delar upp en bild i punkter. Punkternas storlek varierar för att man ska kunna simulera ljusare eller mörkare toner av en färg. Ju större punkten är desto mörkare blir tonen. Tonerna går från 100% vitt (färgen på pappret) till 100% färg.

Rastertäthet inom tryck mäts i rasterlinjer per tum, lpi (lines per inch). Ett tätare raster ställer högre krav på tryckteknik, papperskvalitet och bildupplösning. En bra tumregel är att ha dubbelt så hög bildupplösning som rastertäthet.

Grundfärgerna i digitala bilder (rött, grönt och blått). En och samma kombination av RGB-värden kan se olika ut mellan olika kameror, skannrar och skärmar. Vill man ha en konsekvent färgåtergivning i sina digitala bilder behöver man spara bilderna med en enhetsoberoende arbetsfärgrymd.

En bild i storformat med stativ och kassettfot. Bilden förvaras och transporteras i kassetten och rullas upp och fästes fast med en stödpinne från kassettfoten när den ska användas. Läs mer >

Aktiviteter för att höja webbplatsens placering i det naturliga resultatet på sökmotorträfflistan som man inte kan köpa plats på.

Stokastiskt raster har samma storlek på alla punkter, men med varierande avstånd. Antalet punkter på en yta varierar beroende på om den ska vara mörk eller ljus. En mörk yta innehåller många punkter och en ljusare yta färre.

Utskrifter i hög kvalitet med hjälp av stora bläckstråleskrivare. De största maskinerna kan skriva ut i fem meters bredd. Läs mer >

Ett digitalt original för tryck av annonser och trycksaker. Sidors kanter markeras med skärmärken och bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant ska ha ett utfall på 3-5 mm. Läs mer >

Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format (ca 5 mm).

Innebär att text och/eller bilder varierar i en upplaga. Det används bland annat för individanpassade erbjudanden i direktreklam, och för olika språkversioner av en trycksak.

En stor och långsmal tryckt bild på tyg eller annat vikbart material. Läs mer >

Ett webbaserat verktyg för att i huvudsak hantera beställningar och anpassningar av trycksaker. Läs mer >

En teckensträng som identifierar var på internet en viss webbsida eller annan information finns, till exempel https://www.danagardlitho.se. Relevanta nyckelord i länkadressen som relaterar till den information som användarna söker ökar chansen till bra sökmotoroptimering.

En sammanhängande samling av bilder, texter, dokument och multimedia som lagrats på en webbserver eller i ett intranät. Läs mer >

Världens största publiceringssystem med fokus på flexibilitet, användarvänlighet, design och webbstandard.

Kontakta oss