Projekt

A. Journal of West Coast Culinary

Kund

Artilleriet

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag: Canapetta. FoE: Munken Pure 150g. Inlaga: Munken Pure 130g.
Rigid Box klädd med Geltex.
Mått
210 x 280 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss