Projekt

Adrian Bugge – Den nye byen, Oslo 2014 – 2018

Kund

Uten Tittel AS

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Klotöverdrag: Savanna 5950. Inlaga: Munken Lynx 150g och Amber Graphic 70g. FoE: Geltex 191 LS. Tip-in etikett: Fasson White Manilla 150g.
Mått
275 x 230 mm
Övrigt

Präglad ruta på omslagets framsida med inmonterad tip-in etikett. Debossed foliering på omslagets rygg, fram- och baksida.

Kontakta oss