Projekt

Bibliotheca Alexandrina

Kund

Snøhetta

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Pärm: Gmund Heavy GC21 & GC72 1200g.
Omslagsblad: Munken Lynx 300g.
Inlaga bok 1: Munken Kristall Rough 150g.
Inlaga bok 2: Munken Lynx 80g.
Mått
210 x 260 mm
Övrigt

Pärmomslaget är folierat och materialet har tillverkats av två färger Gmund Heavy 600g som är kascherade till 1200g.
Boken består av två bokblock i olika format som är monterade på olika positioner i pärmen.

Kontakta oss