9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Allt är ditt

Kund

Maktsalongen

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Polar Rough 300g.
Inlaga: Munken Polar 150g.
Mått
155 X 227 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss