Projekt

Ark Journal Issue 10

Kund

Node Publishing a/s

Material, specifierat
Omslag: Stucco Old Mill White 320g
Inlaga: Symbol Tatami, White 115g
Instick 1: Arena Smooth Natural 140g
Instick 2: Stucco Old Mill White 150g
Mått
230 x 315 mm
Övrigt

Omslaget är tryckt i tre olika versioner.
240 sidor av inlagan är tryckt i fullt format.
Två instick i format 201 x 275 mm och 195 x 263 mm är placerade i botten av magasinet.

Kontakta oss