Projekt

Arktis - Liv i en värld av is och snö

Kund

Bio & Fokus Förlag samt Naturfokus Forlag

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Inlaga: 150g Multiart silk, för- och eftersättsblad 170g Munken Kristall, pärmspeglar: Geltex 111LS
Mått
210x275mm
Kontakta oss