Projekt

Äta vid havet

Kund

Salt Food & Communication

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Geltex 223 LS (blå), Munken Polar
Kontakta oss