Projekt

Återvändarna

Kund

Linda Maria Thompson

Teknik

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx 240g.
Inlaga: Munken Lynx 150g.
Mått
93 x 135 mm
Kontakta oss