3.1 m/s, 23 kW

Projekt

Brand book

Kund

Himlekök

Design

Jenny Jernström

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall Rough 300g. Inlaga: Munken Kristall Rough 130g.
Mått
210 x 265 mm
Övrigt

Präglad platta på omslaget.

Kontakta oss