Projekt

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939

Kund

Göteborgs Konstmuseum & Sten A Olssons Stiftelse

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Geltex sångsvan 111 FA. Klot: Paradise 7593.
Inlaga: Munken Pure och Arctic Silk.
Mått
240 x 325 mm
Övrigt

Inlagan är tryckt på två olika papper, den bestrukna inlagan är glosslackad.
Omslagets rygg och baksida är folierat med vit folie.

Kontakta oss