2.2 m/s, 0 kW

Projekt

BRIS 50 år

Kund

BRIS

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Speglar: Geltex 111 LS. Klotrygg: Brillianta 4058. Inlaga och FoE: Munken Polar Rough 150g.
Mått
215 x 255 mm
Övrigt

Trådhäftat hårdband med tryckta speglar och klotrygg i Brillianta. Typografin på framsidan är folierad.

Kontakta oss