Projekt

Bukowskis Real Estate

Kund

Bukowskis

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Mohawk Extra Rough Ultra White 175g.
Mått
405 x 297 mm (105 x 297 mm)
Kontakta oss