Projekt

Case Magazine #1

Kund

Case Kapitalförvaltning

Design

Black Grid

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall Rough 300g. Inlaga: Munken Kristall Rough 150g.
Mått
210 x 297 mm
Övrigt

Embossed foliering på omslagets framsida med folie Kurz K964.

Kontakta oss