Projekt

Casino – Jenny Källman

Kund

Jenny Källman

Design

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Sirio Ultra Black. Inlaga: Munken Polar 1,3.
Mått
220 x 310 mm
Övrigt

Omslaget flat folierat. Vit färg tryckt i HP-Indigo.

Kontakta oss