Projekt

Medlemstidning

Kund

Celiakiförbundet

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Lisa Flodin

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: GalerieArt Gloss 200g.
Inlaga: GalerieArt Gloss 100g.
Mått
170 x 240 mm

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss