Projekt

Closed but Active

Kund

Göteborgs Konstskola

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Polar 300g. Inlaga: Arctic Volume White 150g.
Mått
215 x 243 mm
Kontakta oss