Projekt

Dafy Hagai – “Midbar”

Kund

Eytys

Design

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Arctic Gloss, Geltex 216, Mohawk
Kontakta oss