Projekt

Danius och modet

Kund

Hoc Press

Design

Andreas Kittel

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Skyddsomslag: Munken Kristall 115g. Omslag: Geltex 270 LS. Inlaga: Munken Lynx 150g.
Mått
133 X 200 mm
Övrigt

Trådhäftat hårdband med rundad, tryckt överdrag i Geltex 270 LS. Otryckta för- och eftersättsblad i Munken Lynx.
Svart kapitälband. Skyddsomslag tryckt med 239U + Magenta och svart (K) samt matt skyddslack.

Kontakta oss