Projekt

Den kongelige stall

Kund

Det Kongelige Hoff

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag hårdband: Geltex Silk. Omslag mjukband: Korsnäs Artisan 250g. Inlaga: Amber Graphic 120g.
Mått
195 x 250 mm
Övrigt

En bok om det Norska slottets stall. Producerades i två olika utföranden i anslutning till drottning Sonjas födelsedag. Mjukband med flikar samt en hårdbunden version. Foliering på omslagets framsida.

Kontakta oss