Projekt

Det är hemskt nära nu

Kund

Konstfrämjandet Norrbotten

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Pure Rough 300g.
Inlaga: Munken Pure Rough 150g.
Mått
A5
Övrigt

Limbundet mjukband med svart snitt.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss