9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Dinesen

Kund

Dinesen

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss