9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Drapings

Kund

David Svensson

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Ulf Carlsson

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Flikomslag: Munken Lynx Rough 300g. Inlaga: GalerieArt Silk 170g.
Mått
170 x 240 mm
Övrigt

8-sidigt flikomslag. Ryggsydd med tråd som matchar trycktonen.
Embossed prägling på omslaget.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss