3.1 m/s, 23 kW

Projekt

Emma Hartman

Kund

Galleri Andersson Sandström

Trycksak

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Savanna. Inlaga: Munke Polar 170g & MultiArt Silk 170g. FoE: Geltex 265 LS 115g.
Mått
230 x 280 mm
Kontakta oss