9.3 m/s, 558 kW

Projekt

Folk

Kund

Joakim Brolin

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag: Savanna. Inlaga: Munken Polar Rough 150g. FoE: Geltex 273.
Mått
240 x 300 mm
Övrigt

Tryckt överdrag med foliering på omslagets fram-, baksida och rygg.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss