Projekt

Fra TM til R – Protector IP

Kund

Scandinavian Design Group

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall ID 300g. Inlaga: Munken Kristall ID 150g.
Mått
135 x 210 mm
Övrigt

Lenticular print tryckt och monterad på omslaget.
Omslag och inlaga digitaltryckt (HP Indigo).

Kontakta oss