Projekt

Fraktare från Tjörn

Kund

Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag: Brillianta Blå 4013. Skyddsomslag: Mohawk Ultrawhite Eggshell 270g.
FoE: Geltex GX191 LS. Inlaga: Munken Kristall 150g & Mohawk Ultrawhite Eggshell 150g.
Mått
235 x 300 mm
Övrigt

Hårdbunden bok med folieprägling på rygg och framsida. 4-bigat skyddsomslag.

Kontakta oss