1.2 m/s, 0 kW

Projekt

Gant SS19

Kund

Stockholm North United

Design

Stockholm North United

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall 240g. Inlaga: Munken Kristall 150g.
Mått
210 x 297 mm
Kontakta oss