Projekt

Gerry Johansson / The Books

Kund

Landskrona Foto

Design

Janne Jönsson

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Flikomslag: Munken Lynx Rough 300g. Inlaga: Munken Pure Rough 150g. Gördel: Munken Lynx Rough 150g.
Övrigt

6-sidigt flikomslag i schweizerutförande, där tre mindre leporellos sitter inmonterade ovanpå varandra i höjdled.
Trycksaken är tryckt med duplex och hålls samman av en otryckt gördel.

Kontakta oss