Projekt

Gert Wingårdh / Åtta projekt – från Liljevalchs till Nationalmuseum

Kund

Wingårdh Arkitektkontor & Birkhäuser Verlag

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Pärm: EuroBuckram 0404/526 Licorice. Inlaga: Munken Kristall Rough 150g och Geltex 122 LS 115g. FoE: Geltex 122 LS 115g. Skyddsomslag: Geltex 122 LS 115g.
Mått
240 x 300 mm
Övrigt

Inlagan är tryckt på Munken Kristall Rough som 8- och 16-sidiga arkdelar, tryckta i 4-färg med FM raster.
Mellan dessa arkdelar är Geltexpapper placerade som 5 stycken 2-sidiga blad, 1 st 8-sidigt ark, 1 st 12-sidigt ark och 1 st 16-sidigt ark. Geltexinlagan håller en mindre bredd än övriga inlagan och är tryckt endast i svart.
Skyddsomslaget är Z-falsat på längden och är tryckt i nio olika versioner, åtta svenska och en engelsk. Titeln är folierad (flat) i svart och vitt.
Pärmen är klädd med EuroBuckram och har en svart matt foliering (flat) på framsidan.
Ljusgrått kapitälband.

Kontakta oss