Projekt

Guldägget 2018

Kund

Sveriges Kommunikationsbyråer

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Splendorlux Mirror Oro 320g. Inlaga: Munken Polar 150g.
Mått
245 x 320 mm
Övrigt

Design omslag: Planeta Design. Design inlaga: Happy F&B.

Kontakta oss