Projekt

Hållbarhetsredovisning

Kund

White Arkitekter

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Jonatan Sahlin

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx 200g. Inlaga: Munken Lynx 80g.
Mått
210 x 297 mm
Övrigt

Tryckt 6+6, 4-färg och två PMS-färger.
Omslaget är folierat embossed med vit folie.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss