Projekt

Hans Gedda – Life Plates

Kund

Sandberg & Timonen

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Pärmöverdrag: Geltex 111-LS 115g.
Inlaga: Mohawk Extrarough Recycling White 175g. FoE: Colorplan Ebony Black 135g.
Mått
250 x 315 mm
Övrigt

Triplexproduktion, tryckt med dubbelsvart och PMS 403.

Kontakta oss