8.8 m/s, 264 kW

Projekt

Heart Works

Kund

Arctic Paper

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Miniwell, Munken Lynx, Munken Lynx Rough, Munken Polar, Munken Polar Rough, Munken Pure, Munken Pure Rough

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss