Projekt

Hilma af Klint

Kund

Moderna Museet

Design

Trycksak

Material

Efterbehandling

Affärsområde

Material, specifierat
Arctic Volume White, GFSmith Mid Green, Rafla gloss
Kontakta oss