Projekt

Holebrook Lookbook SS18

Kund

Holebrook Sweden

Design

NY.

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Polar 240g. Inlaga: Munken Polar 90g och 150g.
Mått
200 x 250 mm & 150 x 200 mm
Övrigt

Omslaget är stansat. Inlagan består av två olika storlekar: 32 sidor i format 200 x 250 mm och 12 sidor utspritt som 4-sidingar i format 150 x 200 mm.

Kontakta oss