Projekt

Hotel Zander K

Kund

De Bergenske

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Klot: Dubletta 3251. Inlaga: Munken Kristall Rough 150g, Colorit Sky Blue 80g och 120g.
Mått
239 x 338 mm
Övrigt

Åtta sidor av inlagan är kortare än övriga inlagan, 196 x 338 mm.
Hotel Zander K är en av tre böcker, producerad på uppdrag av De Bergenske.

Kontakta oss