Projekt

Huksendáidda – Samisk arkitektur

Kund

Orkana Forlag AS

Design

Ulf Carlsson

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Lynx Rough 300g
Inlaga: Munken Lynx 130g, Rainbow Pink 55 120g
Mått
210 x 280 mm
Övrigt

Partiell UV-lack på omslaget.

Kontakta oss