Projekt

Identitype Booklet

Kund

Familjen Sthlm

Efterbehandling

Effekter

Färg

Affärsområde

Material, specifierat
Omslagsblad: Colorplan Ebony Black 175g. Inlaga: GalerieArt Matt 175g.
Mått
144 x 192 mm
Övrigt

Öppen rygg med färgad tråd. Omslagsblad fmed foliering.

Kontakta oss