Projekt

Immersed in Stone - Black Ice

Kund

Multipress forlag

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Curious Matter Black Truffle 380g. Inlaga: Munken Kristall 120g.
Mått
210 x 278 mm
Övrigt

Omslaget är tryckt med vit offsetfärg. Omslagsmaterialet är strävt och matt, pappret är gjort av potatisfiber.
Schweizerband med inlaga bunden som öppen rygg med synlig färgad tråd.

Kontakta oss