3.9 m/s, 29 kW

Projekt

Jesper Ståhl

Kund

Jesper Design

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Notturno, Scandia 2000
Kontakta oss