3.2 m/s, 24 kW

Projekt

Köksmagasin

Kund

Marbodal

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Amber Graphic 300g
Inlaga 1: Galerie Art Matt 130g
Inlaga 2: Galerie Art Gloss 130g
Mått
230 x 315 mm
Övrigt

Omslagets framsida har partiell blank UV-lack.

Kontakta oss