9.3 m/s, 558 kW

Projekt

LA Dreams 2

Kund

CF Hill

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Design

Efterbehandling

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Mohawk 270g. Inlaga: MultiArt Gloss 170g.
Mått
215 x 280 mm
Övrigt

Sex olika omslag till en och samma inlaga.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss