Projekt

Lennart Nilsson

Kund

Lennart Nilsson Photography

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Geltex 191 LS. Inlaga: Arctic Silk 200g. Etikett: Raflatac 90g.
Mått
240 x 300 mm
Övrigt

Omslagets framsida har en debossed präglad ruta med handmonterad bild som är laminerad med scuff free laminat. Typografin är folierad i matt silverfolie.

Kontakta oss