8.6 m/s, 258 kW

Projekt

LED-paneler

Kund

Lightab

Detaljer

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Affärsområde

Övrigt

Print på baksidan av transparenta PET-paneler som sedan monterats i LED-paneler.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss.

Detaljer
Kontakta oss