Projekt

Mari Slaattelid – Ideal Problems

Kund

Teknisk Industri

Design

Trycksak

Efterbehandling

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall 400g. Inlaga: Munken Polar 150g. Booklet: Fedrigoni Arcoprint 70g.
Mått
260 x 270 mm
Övrigt

Schweizeromslag med extra förstärkt framsida. Ficka på insidan omslaget där en booklet i mindre format är inmonterad.

Kontakta oss