3.3 m/s, 25 kW

Projekt

Moderna 2016

Kund

Bukowskis

Design

Efterbehandling

Effekter

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Polar Laminated 400g, inlaga Munken Lynx Rough 150g.
Mått
215 x 297 mm
Kontakta oss