5.6 m/s, 84 kW

Projekt

Nang Issue 2

Kund

Davide Cazzaro

Design

Shin Haeok & Shin Donghyeok

Efterbehandling

Effekter

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Omslag: Munken Kristall 400g, inlaga: Munken Lynx 120g och Munken Kristall 90g.
Mått
170 x 240 mm
Övrigt

Bokmärket är tryckt på Munken Kristall 300g, format: 40 x 180 mm. Artwork: Giulia Garbin.
Nang är ett engelskspråkigt magasin som ges ut i 10 nummer och handlar om asiatisk film och filmkultur.

Kontakta oss