5.8 m/s, 87 kW

Projekt

Neurodesign

Kund

Bokförlaget Langenskiöld

Design

Lisa Hoffman

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Arctic Silk, FoE: Geltex 227-LS, Geltex, Geltex 191-FA
Kontakta oss