3.9 m/s, 29 kW

Projekt

No Date

Kund

Trinidad Carrillo

Design

Trycksak

Efterbehandling

Effekter

Färg

Bransch

Affärsområde

Material, specifierat
Överdrag 115 Geeltex LS. Inlaga: Munken Print Cream 80g, Munken Pure 150g. FoE: Munken Print Cream 150g.
Mått
200 x 250 mm
Kontakta oss